Rady ze světa peněz: Jak ušetřit na dani z příjmu

Termín podání Přiznání k dani z příjmů je na spadnutí. Jejich vyplnění přitom není pouze záležitostí osob samostatně výdělečně činných, ale podávají je i zaměstnanci. A to v případě, že v průběhu roku měli více souběžných pracovních poměrů či si přivydělávali na dohody.

Víte, že na daních můžete ušetřit? Prvním krokem ke snížení daně z příjmů jsou nezdanitelné části daně, tzv. odčitatelné položky, jejichž uplatněním se snižuje daňový základ. Jedná se například o dary, úroky z úvěrů na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, odborové příspěvky a další.

Další snížení daně je uplatněním daňových slev. Jako základní se uplatňuje sleva na poplatníka, dále můžeme uplatnit slevu na dani na manželku (manžela), v případě invalidity je možné uplatnit další slevy. Bonus na dani je také za umístnění dítě v předškolním zařízení, tzv. školkovné. V neposlední řadě je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti žijící ve společné domácnosti.

 Odečtěte úroky i pojistné

 Pokud jste si vzali hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření na byt či dům, pak můžete daňový základ snížit o úroky zaplacené na tyto úvěry. Pozor, daňový základ se snižuje pouze o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek, a to až do výše 300 tisíc korun, což činí úlevu až 45 tisíc. Pokud jste si půjčili na nové auto nebo na loňskou dovolenou, daňový benefit pro vás není a úroky uplatnit nelze!

Pokud si platíte penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, můžete si od daňového základu odečíst součet příspěvků, které jste na své penzijní připojištění v daném roce zaplatili. Tato výhoda se ale týká pouze lidí, kteří si na svou smlouvu posílají více než tisícovku měsíčně, respektive 12 tisíc ročně.

U životního pojištění lze za určitých podmínek snížit daňový základ až o 24 tisíc za rok. Pojistné zaplacené v kalendářním roce mohou uplatnit majitelé životního pojištění s tzv. rezervotvornou složkou. Doba trvání smlouvy musí navíc činit minimálně 5 let a další podmínkou je, že nárok na čerpání výplaty je navázán na dosažení 60 let věku. Je také dobré vědět, že při předčasném zrušení „životka“ budete muset zpětně dodanit uplatněné daňové odpočty za uplynulých 10 let.

Další odečitatelné položky ze základu daně jsou dary, včetně bezplatných odběrů krve, členské příspěvky odborům nebo úhrady za zkoušky ověřující  výsledky dalšího vzdělávání.

Jestliže jste neměli žádné přivýdělky a chcete uplatnit odpočty či slevy, můžete požádat o zpracování a podání daňového přiznání svého zaměstnavatele, který za vás daně zúčtuje. Potřebná potvrzení o zaplacení pojistného a úroků, které pojišťovny a banky během ledna svým klientům posílají, bylo potřeba donést do 15. února. Na příslušný finanční úřad můžete vyplněná daňová přiznání odevzdat i sami, a to nejpozději do pondělí 2. dubna, respektive 2. července, pokud využijete služeb daňového poradce.

Eva Sladká
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku - Novém životě 22.2.2018. Ostatní články najdete zde.

2018 02 22