Spoření a investice

Poradíme vám, jak spořit a investovat finanční prostředky v krátkém (1-2 roky), střednědobém (2-6 let) i dlouhodobém horizontu (6 a více let) dle vašich přání a potřeb.

krátkodobé rezervy

Krátkodobé rezervy umožňují nakládat s vlastními finančními prostředky okamžitě nebo maximálně v horizontu jednoho až dvou let. Slouží zejména k pokrytí běžných výdajů (chod domácnosti nebo firmy) a k vytváření finanční rezervy na nenadálé výdaje, případně rezervy na splnění krátkodobých cílů (např. dovolená, nákup automobilu). Jedná se o běžné a spořicí účty, terminované vklady a konzervativní jednorázové investice.

střednědobé rezervy

Produkty střednědobých rezerv umožňují zhodnocení finančních prostředků v horizontu od dvou do pěti až šesti let. Slouží k zajištění střednědobých potřeb (např. bydlení, studium dětí, přilepšení k penzi). Nejčastěji se využívá stavební spoření a doplňkové penzijní spoření.

dlouhodobé rezervy

Tvorba dlouhodobých rezerv je způsob zhodnocování finančních prostředků v delším horizontu. Slouží k zajištění dlouhodobých potřeb (zejména finanční rezerva na stáří nebo rezerva ke studiu dětí). Vzhledem k negativní demografii a neschopnosti státu hospodařit se státními financemi je vytvoření dostatečné rezervy na budoucnost téměř životní nutností. Bez ní totiž spadne životní úroveň současné střední a mladé generaci na hranici chudoby. Typickými produkty pro tuto kategorii jsou investice a doplňkové penzijní spoření.

Vyzkoušejte naše finanční kalkulačky, nebo nás kontaktujte pro více informací.